TAMIYA-24064 Toyota Soarer 3.0 GT Model Kit 1/24

TAMIYA-24064 Toyota Soarer 3.0 GT Model Kit 1/24